PRAKTISCHE INFORMATIE – REGLEMENT

Iedereen mag een tekst, een gedachte, idee, quote of gedicht aanbrengen.


 


  1. Deelname is gratis.
  2. Indien niet genoeg materiaal wordt aangereikt, komt deze actie te vervallen.  
  3. Van zodra de deadline is gepasseerd en al het aangeleverde materiaal werd geëvalueerd, zal er beslist worden, al dan niet met inspraak van de inzenders, of er een roman met één verhaallijn wordt samengesteld of dat er wordt gekozen voor een verzameling van kortverhalen.
  4. Een bijdrage aan deze actie is geen garantie dat het aangereikte materiaal ook zal gebruikt worden voor het samenstellen van de roman. De inzender ontvangt steeds een verklarend antwoord.
  5. Als dit het verhaal ten goede komt, kan er geopteerd worden om slechts een deel van de aangeleverde tekst te gebruiken. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de inzender.
  6. Indien de ingezonden tekst grammaticale of andere fouten bevat, worden deze fouten aangepast of verbeterd.
  7. De deadline voor het aanleveren van materiaal is  1 december 2017
  8. De inzending kan gebeuren via mail aan [email protected] schriftelijk aan Erik Persoons, Achterstraat 70, 3990 Peer (vergeet niet je persoonlijke gegevens te vermelden, inclusief mailadres) website www.erikpersoons.com of via facebook  https://www.facebook.com/erikpersoonsschrijfsels/
  9. Iedere deelnemer, ook indien zijn/haar tekst niet wordt weerhouden, krijgt via mail een antwoord ten laatste op 15 december 2017.
  10. Indien de tekst bruikbaar is, zal de deelnemer uitgenodigd worden om samen met Erik Persoons de tekst persoonlijk te bespreken en te evalueren. De deelnemer kan hier van afzien. Er zal dan verder gecorrespondeerd worden via mail.
  11. De deelnemer gaat er mee akkoord dat er naderhand nog een samenkomst kan ingepland worden om de vorderingen van het boek te bespreken en zal hierop proberen aanwezig te zijn.
  12. Er wordt geen datum van uitgave vooropgesteld.
  13. De ingeleverde tekst mag maximum uit 3000 woorden bestaan.  Een algemene verhaallijn of gedachte aanbrengen mag ook, maar moet zo bondig mogelijk worden voorgesteld. Verdere uitwerking kan na afspraak. Een gedicht mag ook ingestuurd worden indien het een meerwaarde kan betekenen voor het verhaal.
  14. Een ontwerp voor de cover van het boek mag ook doorgestuurd worden maar moet aan volgende eisen voldoen. Foto: 300 dpi / ± 200 * 300 mm (= 2370 * 3555 pixels).
  15. De roman zal onder een algemene titel worden uitgebracht. De namen van alle medewerkers zullen worden vermeld in het boek.
  16. De oprichter van de actie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het wel of niet slagen van deze actie.

 

Opgave jeugdroman


Opzet van het verhaal:


Bram is verdrietig. Zijn enige vriend Daan is verhuisd naar een andere stad. Om zijn ouders te plezieren gaat hij toch mee met de jeugdbeweging op zomerkamp hoewel hij helemaal geen zin heeft. De eerste dagen op kamp blijft hij afzijdig, speelt niet mee en vindt de activiteiten niet leuk. Het lukt hem niet om nieuwe vriendschappen te sluiten. Vanaf de eerste dag heeft hij wel opgemerkt dat er een meisje van dezelfde leeftijd ook altijd alleen staat in een hoekje. Hij kent haar niet. Ze zitten niet in dezelfde klas – 6de leerjaar - en in het dorp heeft hij haar ook nooit gezien. Zij maakt ook geen contact met anderen. Bram heeft al enkele keren gezien dat ze aan het huilen is. Hij vindt haar geheimzinnig en raar. De derde dag is er een trektocht voorzien door de bossen in een heuvelachtig landschap. De kinderen worden opgedeeld in kleine groepjes van zes, drie jongens en drie meisjes. Bram en het meisje worden in hetzelfde groepje ingedeeld. Bij elk groepje gaat er iemand van de leiding mee. De leider heeft een kaart en als enige een gsm. Tijdens de tocht overhalen de jongens de leider om een kortere weg te nemen omdat het verschrikkelijk warm is. Eerst wil de leider niet ingaan op hun vraag maar dan geeft hij toch toe en verlaten ze het pad dat op de kaart staat uitgestippeld. Bram en het meisje, door de anderen gemeden, volgen de groep op een afstand. Als ze langs een steengroeve stappen, ontstaat er een lawine. De leider en de kinderen worden meters naar beneden gesleurd en verwonden zich aan de vallende stenen. De leider is er erg aan toe, zijn gsm is op de koop toe stuk. Alleen Bram en het meisje zijn ongedeerd omdat ze een stuk achterop liepen en zo aan de lawine konden ontsnappen. Zij zijn de enigen die hulp kunnen halen, maar ze zijn heel ver weg van de bewoonde wereld, de kaart is verloren, de gsm is stuk. Toch gaan ze op pad want sommige slachtoffers hebben dringend verzorging nodig. Ze kunnen niet wachten tot iemand hen komt zoeken want ze bevinden zich niet meer op de uitgestippelde route.

Nu is het aan jou: Kies 1 van de onderstaande nummers (gelieve dit nummer ook te vermelden) en schrijf een mooie tekst, gedachte of gedicht
1. Schrijf in de inleiding hoe Bram zich voelt. Hoe erg hij zijn vriend Daan mist.
2. Leg uit hoe Brams ouders hem toch kunnen overtuigen om op zomerkamp te gaan.
3. Beschrijf de aankomst op het zomerkamp, hoe ziet het er uit?
4. Omschrijf één van de activiteiten die worden georganiseerd waaraan Bram niet wil deelnemen.
5. Wie is het geheimzinnige meisje, hoe heet ze, hoe ziet ze er uit, wat maakt haar verdrietig?
6. Vertel hoe het groepje op trektocht vertrekt, hoe Bram zich voelt
7. Leg uit hoe Bram en het meisje vriendschap sluiten (elkaar leren kennen, of gebeurt er iets, verliefd?)
8. Geef een beeld van het ongeluk, de lawine, de verwondingen, de paniek
9. Beschrijf een avontuur dat Bram en het meisje meemaken onderweg. Maak er iets spannends, grappigs of avontuurlijk van. (laat je fantasie maar eens goed gaan: vb. vluchten voor bosbrand, angst voor wilde dieren, verdacht persoon die hen bespiedt, heeft het iets met het geheim van het meisje te maken?, hindernissen, verloren gelopen, wat komen ze allemaal tegen, het wordt donker enz…
10. Schrijf een mooi einde, lukt het hen hulp halen? Komen ze op tijd? Hoe gaat hun vriendschap verder? Komt Bram zijn verdriet te boven nu Daan uit zijn leven is?  ….
11. Vrije bijdrage aan het verhaal   


SUCCES !!!