Ik woon met mijn vrouw Rita en mijn twee dochters Irina en Ksenia in Peer. Schrijven, literatuur en cultuur in het algemeen zijn al mijn hele leven mijn passie geweest. Tijdens mijn vijfentwintig jaren zeer actieve dienst in het verenigingsleven en als oprichter en jarenlange bezieler van een jongerenbeweging, heb ik altijd één belangrijke eigenschap voor ogen gehouden: luisteren.

Vele ouders, jongeren en volwassenen zijn gedurende die jaren naar me toe gekomen met hun vragen, problemen en gevoelens. Ik heb hen altijd eerlijk geantwoord dat ik niet de professionele kennis bezat om hen een oplossing aan te reiken. Maar ik maakte steeds tijd om ergens apart, in een hoekje, naar hen te luisteren. En voor de meesten was dat op dat ogenblik meer helend en bevrijdend dan duizend woorden.

Al deze informatie gebruikte ik om enkele theaterstukken te schrijven en te regisseren. Daarna besloot ik een aantal onafgewerkte manuscripten terug boven te halen. Dit resulteerde in twee experimentele thrillers en in 2016 in het psychologisch drama Kaakslag, dat door uitgeverij Kramat BVBA werd uitgegeven. Nu, in 2019 geven zij mijn tweede psychologische thriller uit: NEVELHEL

Omdat ik voortdurend nieuwe uitdagingen opzoek, startte ik, na de uitgave van kaakslag, met een nieuw project, het SCHRIJFEXPERIMENT, alle info hieromtrent kan je vinden onder de gelijknamige rubriek. ATTRACTOPIA was het fantastische resultaat van de eerste editie van het jeugdschrijfexperiment, REFUGIA het fabuleuze vervolg. Ondertussen is ook al het derde boek verschenen in 2019: PERICULA.

Op 10 juni 2020 zal FURTA, het vierde boek in deze reeks, het levenslicht zien.