DERDE EDITIE 2018 - 2019


Opzet van het verhaal:

Het jaar 2198 … de toekomst …

De aarde is zo vervuild dat ze onleefbaar is geworden. Miljoenen mensen leven ondertussen in de ruimte. Ze wonen in megagrote ruimteschepen. Ook Rori 4KR8 (in de toekomst hebben mensen geen achternaam meer, enkel een nummer), 11 jaar, heeft al haar hele leven in de ruimte gewoond samen met haar moeder. Ze kent de aarde alleen van de beelden die ze heeft gezien tijdens de lessen op school. Haar vader is een wetenschapper. Enkele jaren geleden is hij naar de aarde teruggekeerd om als één van de laatste mensen op aarde toch nog een oplossing te zoeken om de planeet terug bewoonbaar te maken. Rori heeft hier heel veel verdriet om, ze mist haar vader. Haar beste vriend is Zenon. Hij heeft dezelfde leeftijd, zit bij haar in de klas, maar is pas enkele jaren geleden van de aarde naar het ruimteschip verhuisd. Hij heeft de vernieling van de aarde nog zelf gezien, de vuile lucht ingeademd en planten, dieren en mensen zien sterven. Toen hij nog maar pas in het ruimteschip woonde, heeft Rori zich om hem ontfermd.

Op een dag klinkt Rori haar naam door de intercom. Ze wordt gevraagd om zich zo snel mogelijk naar de 4-US-W8-kamer te begeven. Rori snapt er niets van. 4-US-W8 is een plaats waar personen in afzondering worden gehouden totdat men zeker is dat ze niet besmet zijn met een of andere ziekte. Daar aangekomen, krijgt ze te horen dat men een heel klein ruimteschip heeft onderschept en binnengehaald in de ontvangloods voor kleine ruimtetuigen. Aan boord bevonden zich een kleine jongen en een alien. Beiden waren ze levensgevaarlijk verzwakt. De kleine jongen kan zich niets herinneren, zelfs niet wij hij zelf is. Het enige wat hij doet is voortdurend dezelfde naam fluisteren:

Rori 4KR8.

Hier schrikt Rori heel erg van want… ze kent de jongen helemaal niet!

Wie zijn deze jongen en de alien? Wat is er aan de hand?

Nu is het aan jou: Kies 1 van de onderstaande nummers (gelieve dit nummer ook te vermelden op je inzending) en schrijf een mooie tekst, gedachte of gedicht (men kan ook voor meerdere nummers een tekst inleveren)


  1. Beschrijf de binnenkant van het ruimteschip, Rori’s slaapkamer, het leslokaal enzovoort …
  2. Beschrijf hoe de vervuilde, vernielde aarde er uit ziet
  3. Wat heeft Zenon allemaal meegemaakt toen hij nog op aarde was.
  4. Beschrijf het verdriet van Rori om haar vader(heeft ze contact met hem? Stuurt ze bericht?)
  5. Hoe brengen Rori en Zenon hun vrije tijd door op het ruimteschip.
  6. Beschrijf het ogenblik als Rori haar naam door de intercom hoort, hoe ze zich naar 4-US-W8 haast en daar de verrassing van haar leven krijgt.
  7. Hoe ziet de alien er uit?
  8. Rori, Zenon en de jongen ontsnappen naar de aarde (‘ontsnappen’ want het is eigenlijk verboden om naar de aarde te vliegen en zeker door kinderen). Gaat de alien mee? Leg uit hoe het hen lukt om een klein ruimtetuig te kapen en hoe ze door de ruimte schieten richting aarde, valt de landing mee?
  9. Welke avonturen maken ze op aarde allemaal mee? (ontmoeting met andere aliens? vijandelijke mensen? Robots? Natuurrampen?...)
  10. Vinden ze Rori’s vader?
  11. Wat was er de hele tijd aan de hand, waarom noemde de jongen steeds Rori’s naam en hoe lossen ze het probleem op? 
  12. Vrije bijdrage (eigen inbreng) aan het verhaalPRAKTISCHE INFORMATIE – REGLEMENT


Iedereen mag een tekst, een gedachte, idee, quote of gedicht aanbrengen.


  1. Deelname is gratis.
  2. Indien niet genoeg materiaal wordt aangereikt, komt dit project te vervallen.  
  3. Een bijdrage aan dit project is geen garantie dat het aangereikte materiaal ook zal gebruikt worden voor het samenstellen van de roman. De inzender ontvangt steeds een verklarend antwoord.
  4. Als dit het verhaal ten goede komt, kan er geopteerd worden om slechts een deel van de aangeleverde tekst te gebruiken. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de inzender.
  5. Indien de ingezonden tekst grammaticale of andere fouten bevat, worden deze fouten aangepast of verbeterd.
  6. De deadline voor het aanleveren van materiaal is 1 december 2018
  7. De inzending kan gebeuren via mail aan de oprichter erik.persoons@telenet.be schriftelijk aan Erik Persoons, Achterstraat 70, 3990 Peer, België (persoonlijke gegevens vermelden, inclusief mailadres)
  8. Iedere deelnemer krijgt via mail een antwoord ten laatste op 15 december 2018.
  9. Indien de tekst bruikbaar is, zal de deelnemer uitgenodigd worden om samen met Erik Persoons de tekst te bespreken en te evalueren, persoonlijk of via mail.
  10. De deelnemer gaat er mee akkoord dat er naderhand nog een samenkomst kan ingepland worden om de vorderingen van het boek te bespreken en zal hierop proberen aanwezig te zijn.
  11. Er wordt geen datum van uitgave vooropgesteld.
  12. De ingeleverde tekst mag maximum uit 3000 woorden bestaan. Een algemene verhaallijn of gedachte aanbrengen mag ook, maar moet zo bondig mogelijk worden voorgesteld. Verdere uitwerking kan na afspraak. Een gedicht mag ook ingestuurd worden indien het een meerwaarde kan betekenen voor het verhaal.
  13. De roman zal onder een algemene titel worden uitgebracht. De namen van alle medewerkers zullen worden vermeld in het boek.
  14. De oprichter van dit poject kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het wel of niet slagen van het project.
  15. Auteursrechten blijven in handen van de oprichter