Oops! This site has expired. If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

                          PRAKTISCHE INFORMATIE – REGLEMENT

      Iedereen mag een tekst, een gedachte, idee, quote of gedicht aanbrengen      


  1. Deelname is gratis.
  2. Indien niet genoeg materiaal wordt aangereikt, komt deze actie te vervallen.  
  3. Van zodra de deadline is gepasseerd en al het aangeleverde materiaal werd geëvalueerd, zal er beslist worden, al dan niet met inspraak van de inzenders, of er een roman met één verhaallijn wordt samengesteld of dat er wordt gekozen voor een verzameling van kortverhalen.
  4. Een bijdrage aan deze actie is geen garantie dat het aangereikte materiaal ook zal gebruikt worden voor het samenstellen van de roman. De inzender ontvangt steeds een verklarend antwoord.
  5. Als dit het verhaal ten goede komt, kan er geopteerd worden om slechts een deel van de aangeleverde tekst te gebruiken. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de inzender.
  6. Indien de ingezonden tekst grammaticale of andere fouten bevat, worden deze fouten aangepast of verbeterd.
  7. De deadline voor het aanleveren van materiaal is  1 december 2019
  8. De inzending kan gebeuren via mail aan erik.persoons@telenet.be schriftelijk aan Erik Persoons, Achterstraat 70, 3990 Peer (vergeet niet je persoonlijke gegevens te vermelden, inclusief mailadres) website www.erikpersoons.com of via facebook  https://www.facebook.com/erikpersoonsschrijfsels/
  9. Iedere deelnemer, ook indien zijn/haar tekst niet wordt weerhouden, krijgt via mail een antwoord ten laatste op 15 december 2019.
  10. Indien de tekst bruikbaar is, zal de deelnemer uitgenodigd worden om samen met Erik Persoons de tekst persoonlijk te bespreken en te evalueren. De deelnemer kan hier van afzien. Er zal dan verder gecorrespondeerd worden via mail.
  11. De deelnemer gaat er mee akkoord dat er naderhand nog een samenkomst kan ingepland worden om de vorderingen van het boek te bespreken en zal hierop proberen aanwezig te zijn.
  12. Er wordt geen datum van uitgave vooropgesteld.
  13. De ingeleverde tekst mag maximum uit 3000 woorden bestaan.  Een algemene verhaallijn of gedachte aanbrengen mag ook, maar moet zo bondig mogelijk worden voorgesteld. Verdere uitwerking kan na afspraak. Een gedicht mag ook ingestuurd worden indien het een meerwaarde kan betekenen voor het verhaal.SUCCES !!!